СЪБИТИЯ130 години от рождението на Славчо Абазов – член на ВМОРО, ръководен деец на Илинденската организация, учредител на Македонската кооперативна банка

 

Славчо Абазов (9 март 1883, Злетово, Кратовско – 7 февр. 1928, София) – кратовски Slavcho_Abazovвойвода, ръководен деец на Илинденската организация. Влиза в редиците на ВМОРО на 17 години. Назначен е за ръководител на Злетовската революционна организация. През май 1903 г., заради участие в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание, е заловен и осъден от турските власти. Излежава присъдата в скопския затвор Куршумли хан. През 1904 г. е амнистиран и отново се включва в борбата за национално освобождение на Македония – избран е за делегат на конгреса на Скопския революционен окръг в Осогово (1905), застава начело на чета в Кратовско (1906), назначен е за началник на Кюстендилския пограничен пункт (1908). През Хуриета, преследван от властите, напуска Македония и се преселва в България. По време на Балканските войни се бие срещу турските и сръбските войски като доброволец в Македоно-одринското опълчение. Неговата чета с помощта на местната милиция освобождава на 8 октомври 1912 г. Кратово. През 1913 г. участва в боеве срещу сръбски формирования. Воюва и през Първата световна война.

След Голямата война участва в дейността на Кратовското благотворително братство „Йосиф Даскалов”, което членува в Съюза на македонските братства. Съпричастен е към проблемите на бившите илинденски дейци, които създават взаимоспомагателно дружество „Илинден”. На конгреса през януари 1923 г. е избран в Ръководното тяло на новата формация, а през 1924 г. е организационен касиер. Отстоява позициите за ненамеса в македонското освободително движение на чужди движения и интереси. Справя се и с предизвикателствата на живота – успява да обезпечи седемчленното си семейство чрез доходи от новаторска стопанска дейност – председател е на Управителния съвет на безалкохолна кооперация „Безалкохол”. Участва в учредяването на Македонската кооператива банка (1925), ръководена от проф. Никола Стоянов. Влиза в контролния съвет на това кооперативно сдружение, основано за срок от 101 г., за подпомагане на македонските бежанци с кредит за жилищни и производствени нужди, за медицинска помощ, благотворителност, професионално образование и пр.

От първия си брак Сл. Абазов има две деца – Викенти и Страхилка. От втория си брак, (през 1918. се венчава за Кръстина Лазарова, дъщеря на бежанци от Велес), има пет деца – момчета. Между тях е и синът му Славчо Славчов Абазов, роден през 1928 г., три месеца след смъртта на баща си. През 2011 г. той публикува книгата „Войводата Славчо Абазов 1883–1928”. Тя е любезно предоставена от автора, за което сърдечно му благодарим, и се намира в рубриката „Виртуална библиотека”.

 

Доц. д-р Александър ГребенаровПубликувано на: 08.03.2013 г.
НОВИ КНИГИ