УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 1. Марио Кузманов Примджанов

  председател
 2. Елисавета Любомирова Шапкарева

  заместник-председател
 3. Александър Георгиев Гребенаров

  секретар по организационни въпроси
 4. Наум Илиев Кайчев

  секретар по комуникационни въпроси
 5. Мила Мишайкова-Ризова

  секретар по финансови въпроси
 6. Петър Мутафчиев

  член
 7. Михаил Развигоров

  член
НОВИ КНИГИ