УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 1. Елисавета Любомирова Шапкарева

  председател
 2. Мила Бориславова Мишайкова-Ризова

  заместник-председател
 3. Димитър Христов Черняев

  секретар по организационни въпроси
 4. Лозан Ангелов Лозанов

  секретар по комуникационни въпроси
 5. Симеон Веселинов Евтимов

  секретар по финансови въпроси
 6. Михаил Страхилов Развигоров

  член
 7. Наум Илиев Кайчев

  член
НОВИ КНИГИ