СЪБИТИЯГодишнина от Кървавата коледа

На 7 януари 1945 г. в продължение на няколко дни във Вардарска Македония са избити над 1200 граждани с българско самосъзнание по нареждане на маршал Тито, по списъци, изготвени предварително от Лазар Колишевски. В Скопие - 63 души, във Велес - 54, Куманово - 48, Битоля - 36, Щип - 77, при с. Владимирово, Беровско - 330 души и т. н. Край Охридското и Преспанското езеро, в планината Галичица също са убити много хора с българско самосъзнание, други са подложени на терор и прогонени от родните си места. Целта е да се ускори процесът на македонизация на населението.

Унищожен е елитът във Вардарска Македония – хората, които са знаели, че са българи и са били интелигентни и образовани. Повечето са български офицери и сержанти, които са служили в Българската армия по време на Втората световна война. Те трябвало да бъдат изпратени на фронта в Югославия за освобождение на Югославия, а смятали, че македонските части трябва да настъпят към Солун и да освободят столицата на Македония. Прав е бил проф. Димитров, когато е казал, че трябва да се направи паметник на тези синове на майка България, загинали храбро за нея и не пожелали да се пречупят.Публикувано на: 04.01.2022 г.
НОВИ КНИГИ