СЪБИТИЯЧестит Вход Господен в Йерусалим!

Вход Господен в Йерусалим (Връбница или Цветница) е шестата, последна неделя от Великия пост. Той е един от 12-те Велики празника в православието. 

Влизането на Исус в Йерусалим е описано и от четиримата евангелисти. За него разказват и Матей (в 21 глава на неговото Евангелие), и Марк (в 11 глава), и Лука (в 19 глава), и Йоан (в 12 глава). В Евангелието от Матей (21:1–7) е казано, че когато наближили “Витфагия при Елеонската планина”, Иисус изпраща двама от апостолите във Витания, за да му доведат “ослица и осле с нея”. Йоан Богослов в своето Евангелие пък споменава, че Христос, като открил младо магаре, просто го възседнал.

Точно по този начин Иисус Христос, възседнал магаре, влиза в Йерусалим. При юдеите съществува древен обичай, според който владетелите, спечелили победа на бойното поле, били посрещани в града, яздейки кон или магаре. Но влизането на кон символизирало военните намерения на владетеля, докато влизащият, възседнал магаре, показвал на града, че желае мир.Публикувано на: 25.04.2021 г.
НОВИ КНИГИ