СЪБИТИЯВ Македонския научен институт се откри изложба за Тодор Александров

 


На 4 март 2021 г. в Македонския дом на ул. „Пиротска“ 5, Македонският научен институт, Младежкият клуб „Даме Груев“ – МНИ и Регионалният исторически музей – Благоевград представиха изложба, посветена на Тодор Александров по повод 140 години от неговото рождение.

Изложбата, състояща се от 14 табла, включва важни свидетелства от живота и делата на видния революционер като участник и ръководител на българското националноосвободително движение повече от четвърт век.
В тежките времена след погромите (1903/1913/1918) Т. Александров показва несломим дух, воля и себеотрицание, повеждайки национално потиснатите българи по пътя на борбата за освобождение на Македония от чуждоземните власти.

Използваните илюстративни материали и документи в изложбата са от Държавна агенция „Архиви“, Българския исторически архив към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, периодични и електронни издания.
Автори на изложбата: д-р Кирил Алексиев, Николета Войнова и доц. д-р Александър Гребенаров.

На откриването присъства внучката на Т. Александров - Евелина Александрова, член на Българското сдружение на родовете от Македония и други негови членове: Михаил Развигоров - председател на БСРМ и внук на войводата Мише Развигоров, Райна Дрангова - внучка на полк. Борис Дрангов, Елисавета Шапкарева - правнучка на Кузман Шапкарев и доц. Александър Гребенаров, който представи изложбата.

 Публикувано на: 04.03.2021 г.
НОВИ КНИГИ