СЪБИТИЯДарение за българите в Македония

 

В рамките на кампанията „Изпрати българска книга в Македония“ Българското сдружение на родовете от Македония направи дарение на Фондация „Македония“ от изданията на Сдружението - 200 бр. от „Климент Охридски и началото на българската литература“ от Вася Велинова и 5 броя от „Проект за историко-хронологическа таблица на най-забележителните исторически събития от сътворението на света до днешни дни, черпан из разни хронологически и исторически съчинени и натъкмен от Кузман А. Шапкарев.

Книгите ще бъдат раздадени на хора с българско самосъзнание в Република Северна Македония.Публикувано на: 22.04.2021 г.
НОВИ КНИГИ